iPads Ngốn 400% việc truy cập dữ liệu thông qua Wi-Fi

Truy cập Internet thông qua IPad chiếm một tỷ lệ ngày càng lớn. Dựa theo bảng báo cáo cho biết, trung bình một tháng, Ipad đã ngốn hơn 400% dữ liệu truy xuất thông qua Wi-Fi so với dữ liệu truy xuất trung bình của thiết bị iPod, iPhone hoặc Android.


Meraki- một nhà cung cấp dịch vụ cloud, đã làm một cuộc khảo sát hơn 100000 thiết bị ở các mạng wifi công cộng hoặc trong các trường học tại Mỹ. Cuộc khảo sát nhằm việc phân tích việc sử dụng Wi-Fi giữa các thiết bị di động và các máy tính sử dụng hệ điều hành(Windows,MAC OS...) giữa năm 2010 và 2011, đã phát hiện ra khoảng cách lớn giữa các dữ liệu truy xuất qua Wi-Fi sử dụng iPad so các thiết bị di động khác.
Theo cuộc khảo sát nghiên cứu, Tất cả các thiết bị di động đã vượt mặt các máy tính để trở thành những thiết bị Wi-Fi phổ biến nhất. Trong đó, năm 2010, iOS và Android chiếm tỉ lệ 33%, hiện giờ đã lên tới 58%. Cùng một thời điểm, việc truy cập Wi-Fi thông qua máy tính sử dụng Windows và Mac OS X giảm từ 63% xuống 36%. Trong đó, iPhone đã trở thành một thiết bị truy cập internet thông qua Wi-Fi phổ biến nhất, chiếm 32% cổ phần.
Khi bạn vào những quán cà phê Wi-Fi yêu thích, tốc độ truy cập internet tự dưng trở nên chậm chạp hơn. Có thể, nó đã bị ngốn tốc độ bởi thủ phạm đang sử dụng iPads, iPhone hay Androids truy cập internet.

Nguồn: makeuseof.comOur Sponsor

Free wedding website * How to learn by heart