Làm Thế Nào để Mã Hoá Kết Nối HTTPS Khi Đang Lướt Net ?

Khi bạn lướt web, hãy tự bảo vệ mình bằng cách sử dụng giao thức HTTPS ( Hypertext Transfer Protocol Secure ) bất cứ lúc nào.HTTPS mã hóa kết nối giữa máy tính của bạn và các website bạn vào. Dù vậy nhưng HTTPS không đảm bảo rằng website đó sẽ an toàn, nó có thể giúp bạn ngăn chặn rủi ro đến từ việc đột nhập hay dành quyền truy cập vào máy của bạn.

Rất nhiều website sử dụng HTTPS một cách mặc định : khi bạn mua một mặt hàng trên mạng hay đăng nhập vào hệ thống ngân hàng trực tuyến, trong trườn hợp này, trình duyệt của bạn sẽ chắc chắn kết nối vào website thông qua giao thức HTTPS một cách tự động. Tuy nhiên bạn có thể làm được nhiều hơn bằng cách chủ động dùng giao thức HTTPS để truy cập FB, Twitter và Gmail.


Để sử dụng tính năng HTTPS của Facebook, hãy đăng nhập vào Facebook và nhấn vào Account ở góc trên cùng bên phải. Chọn Account Setting từ menu xổ xuống, hãy nhìn vào ‘Account Sucurity’ trên trang vừa hiện ra. Dưới tiêu đề ‘Account Security’, nhấp chọn vào ô ‘Browse Facebook on a secure connection (https) whenever possible’ và nhấn save.
Với Twitter, đầu tiên đăng nhập vào tài khoản của bạn. Nếu bạn đang sử dụng giao diện Twitter mới, nhấn chọn tên tài khoản của bạn ở góc trên bên phải màn hình và chọn settings (Nếu bạn vẫn sử dụng giao diện cũ, chọn lien kết Settings ở góc phải của cửa sổ windown ). Kéo xuống dưới đáy của trang vừa hiện ra, đánh dấu chọn vào ô ‘Always use HTTPS’ và chọn Save.


Để kích hoạt HTTPS cho Gmail, đăng nhập vào tài khoản của bạn, nhấn vào các biểu tượng ở góc trên bên phải và chọn ‘Mail Setting’. Dưới tiêu đề “Browser Connecting” chọn nút ‘Always use https’. Sauk hi sửa bạn kéo xuống dưới cùng của trang và chọn “Save changes”. Để biết thêm về bảo mật Gmail ,  xem danh sách bảo mật Gmail.

Nguồn: pcworld.comOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i