Ipad đã có 100.000 ứng dụng

Những người sở hữu máy tính bảng Ipad giờ đây đã có 100.000 ứng dụng để có thể tự do lựa chọn

Đây là một thành quả đáng ghi nhận từ khi phiên bản ipad đầu tiên ra đời cách đây một năm rưỡi. Từ tháng tư 2010 đến tháng ba năm 2011 đã có 75.000 ứng dụng cho ipad, và mất gần ba tháng để đat đến con số 100.000.

Làm phép so sánh,chúng ta có ít hơn 1000 ứng dụng cho Honeycomb trong android market, Android sử dụng nhiều phiên bản khác nhau ( nên nhớ rằng có nhiều máy tính bảng android sự dụng những phiên bản khác như là Gingerbread và Froyo, điều này làm việc tính toán chính xác số ứng dụng của máy tính bảng trở nên khó khăn hơn )

Đối với nền tảng iOS của Apple nói chung, tính chung Ipad với Iphone và Ipod Touch, đã đạt gần được nửa triệu ứng dụng.

Nguồn http://mashable.comOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i