3 Ứng Dụng Dễ Dùng Để Backup Dữ Liệu Tab Của Browser

Bạn thường xuyên sử dụng Internet ? Bạn thường mở nhiều tab cũng lúc trong một trình duyệt ? Nếu đúng vậy, bài viết này sẽ giúp bạn quản lý các tab đó một cách hiệu quả ở những trình duyệt khác nhau.

ài viết này sẽ giúp bạn cứu những tab đang hoạt động trong bất kỳ trường hợp có trục trặc nào khi đang đồng bộ chúng ở những nơi khác nhau.

1. Sesh (Google Chrome)

(Back up dựa vào request)

Với Sesh dành cho Google Chrome bạn có thể lưu lại một tab hoặc một cửa sổ với nhiều tab đang hoạt động

- Để lưu một tab, click biểu tượng extension và chọn "Store a tab"

- Để lưu một cửa sổ, click biểu tượng extension và chọn "Store the Window"

Bạn sẽ cần đặt tên cho tab hoặc cửa sổ mà bạn muốn lưu

Cách thức hoạt động của nó khá giống với chương trình TooManyTabs dành cho Firefox. Khi bạn mở một tab hay một cửa sổ, Sesh lưu và đóng lại và do đó bạn sẽ có khoảng trống để làm tiếp những công việc khác. Khi bạn muốn quay lại cửa sổ hoặc tab đó, chỉ cần click vào và Sesh sẽ mở lại và xoá chúng khỏi bộ nhớ của mình.

Những tính năng phụ:

Sesh giúp bạn đồng bộ những tab đang hoạt động giữa những máy tính khác nhau, vì vậy bạn có thể tiếp tục công việc sau khi bạn đã về nhà. Để làm vậy, bạn cần kích hoạt tính năng synce của Chrome

Chú thích: extension này không lưu cookies, nên bạn sẽ cần phải login những máy tính mà bạn sử dụng.

2. Save My Tabs (Firefox)

(Tự động Backup)

Chú thích: có phiên bản Chrome

Save My Tabs là một addon nhỏ hoạt đồng ngầm và tự động lưu lại những tab đang hoạt động của bạn. Addon sẽ thường xuyên tạo ra các file TSV lưu giữ những thông tin về những tab đang hoạt động ngay khi người dùng gõ link vào. Mỗi tab sẽ được lưu giữ thông tin như sau:

- Window index,

- Tab index,

- URL của tab và title.

Trong phần preferense của addon này bạn có thể:

- Chỉnh giờ để tạo backup (mặc định là 15 phút)

- Tạo đường dẫn để lưu file TSV.

3. Tab Cloud (Google Chrome và Firefox)

(Backup dựa vào Request)

TabCloud là một chương trình backup tab của trình duyệt với một số tính năng như:

- Dễ dàng đặt tên và lưu lại bất kỳ cửa sổ nào;

- Nhanh chóng nhận diện và backup những favicon được hỗ trợ;

- Đồng bộ giữa những tabs và những cửa sổ đang hoạt động ( Hỗ trợ bởi Google, login với Tài khoản Google)

Bất cứ khi nào bạn muốn lưu tabs hiện tại, chỉ cần click vào biểu tượng:

Bạn cũng có thể quản lý những lần lưu hiện tại bằng cách:

- Sắp xếp tabs của bạn bằng cách kéo và thả (chỉ hỗ trợ trong Chrome)

- Click giữa (hoặc Cltr + Click) bất kỳ tab đang mở nào.

- Mở bất kỳ tên cửa sổ nào để đặt tên lại.

Tính năng phụ:

Đồng bộ tabs đang hoạt động với thiết bị Android (xem thêm phiên bản Android)

Nguồn: makeuseof.comOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i