5 Thủ thuật thú vị với terminal dành cho Linux và Mac

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Có rất nhiều thủ thuật và mẹo để tuỳ chỉnh hệ điều hành Mac và Linux với Terminal và cũng có rất nhiều cài đặt ẩn hay trong Mac OS X. Ví dụ như defaults là lệnh mặc định để edit các file plist, write là một trong những tính năng mặc định để add một entry hoặc chỉnh các entry của file plist. defaults là một lệnh khó sử dụng cho nên bạn có thể dùng một chương trình khác như Secrets, để dễ dùng hơn giao diện command.

""

Hầu hết, bạn sẽ chỉnh sửa các entry plist tương tự một lần. Sau khi các chỉnh sửa này có tác dụng, bạn sẽ không bao giờ cần phải làm lại việc đó nữa. Mặc dù vậy, có một vài lệnh rất hữu dụng và có thể có lợi nếu bạn nắm được chúng. Đây là 5 lệnh hữu dụng mà bạn có thể sử dụng nhiều lần.

1. SSH

Lệnh này sẽ có thể được dùng để giúp bạn login từ xa đến một thiết bị khác đã kích hoạt tính năng này. Nó thường dùng để login những chiếc iPhone đã bị jailbreak và gửi files. Nó cũng sử dụng để sửa máy tính tính mà không cần màn hình hoặc dùng để đảm bảo chúng vẫn hoạt động. SSH còn dùng để xem traffic web.
Nếu bạn sử dụng OS X, bạn phải chắc rằng tính năng login từ xa được kích hoạt. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách vào bảng điều khiển Sharing trong System Prefernces, sau đó đánh dấu vào ô "Remote Login". Sau đó bạn lưu lại chuỗi cuối dòng "To log into this computer remotely..."

""

Để login sử dụng SSH, vào terminal gõ:

ssh [email protected]

Với host là IP. Sau đó xác nhận bạn muốn connect vào nhập vào passoword của máy tính đó. Từ đây, bạn có thể dùng lệnh trong Terminal để điều khiển.

Với Ubuntu, chỉ cần cài OpenSSH bằng cách dùng lệnh:

sudo apt-get install openssh-server

Sau đó kiểm tra IP bằng cách click vào icon nteworking ở menu bar, sau đó click "Connection Information". Kiểm tra địa chỉ IP (không phải của broadcast) và chú thích lại.

""

Để login từ xa, thực hiện như các bước trên.

2. say [ chỉ dùng trong OS X]

Lệnh này chỉ có thể thực hiện trong OS X. Gõ lệnh:

say TYPE IN SCRIPT HERE

Không cần gõ dấu "". Bấm return, và sau đó mọi thứ bạn gõ chính là ngôn ngữ Mac sẽ dùng. Rất hữu dụng để khiến Mac nói thành lời, nếu bạn gõ:

say -v Cellos "TYPE IN SCRIPT HERE"

Chỉ cần thêm -v để thay giọng thành giọng bạn chọn. Lần này, bạn sẽ cần dấu ""

3. mv +cp

Lệnh này rất hữu ích để di chuyển mọi thứ. Nhưng bạn có thể làm dễ dàng hơn trong file browser, vậy tại sao lại dùng nó ? Nếu bạn để một dấu hấm phía trước file như các file hệ thống của UNIX, như Linux và tất cả các file POSIX của hệ thống như trong OS X. Với OS X, bạn không thể chỉ thêm một dấu chấm. Nó không cho phép bạn làm điều đó. vì vậy bạn sẽ phải dùng Terminal để giấu đi các project tối mật vì mv cũng dùng để rename file. cp có thể copy file nếu bạn muốn.
mv ~/Desktop/sourcename.txt ~/Documents/destinationname.txt

Với Linux, bạn cần phải đặt 2 vị trí vào dấu nháy.

4. cd

Để đến thư mục bạn muốn trong terminal, chỉ cần gõ:

cd location

Bạn cũng có thể kéo thả folder vào Terminal sau khi gõ cd và nhấn Enter.

""

Việc này cũng có thể thực hiện trên OS X và Linux, nó còn dễ hơn trong OS X. Để về folder home, gõ lệnh:

cd

5. ls

Sử dụng ls để xem nội dung của thư mục. Trước hết bạn phải gõ cd để đến thư mục đó. Sau đó gõ:

ls

Nó sẽ cho bạn coi tất cả thậm chí là file ẩn. Bây giờ, bạn đã có thể tìm file mà bạn muốn. Nếu bạn quên tên file, lệnh này sẽ là thứ bạn cần. Bạn có thể restore file ẩn, sử dụng lệnh mv để bỏ dấu chấm.


""

Nguồn: makeuseof.comOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i