Windows Phone 7 đã thất bại

Đó là lời khẳng định của ông Steve Ballmer - CEO của microsoft, về hệ điều hành windows phone 7. Ông cho rằng, thị phần của nó sẽ càng ngày càng giảm, nhưng đồng thời ông hứa rằng, sẽ có một cuộc cải tiến lớn.

""

Đây thật sự là một điều ngạc nhiên, bởi ông Ballmer rất hiếm khi thừa nhận thất bại của microsoft. Còn nhớ, Ballmer đã từng nói ông rất hạnh phúc vì sự thành công của windows, tiêu biểu là windows 7 đã được bán ra hơn 400 triệu license trong vòng chưa đầy 2 năm, còn office 2010 cũng bán ra được 100 triệu bản trong cùng thời gian. Tuy nhiên, đối với windows phone 7, Steve Ballmer đã thừa nhận thất bại.

Thực tế, hiện nay, Microsoft vẫn chưa thành công với một hệt điều hành trên smartphone nào, Windows Phone chỉ chiếm 1 thị phần rất nhỏ 1%, so với 38% của Android và 27% của iOS.  Trừ phi, microsoft có thể tạo ra một hệ điều hành trên smartphone mà người dùng thực sự cần.

Nguồn: pcworld.comOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i