Google+: Chưa nhiều người dùng nữ

Đầu tiên, Google+ rất thu hút nam giới, nhưng càng về sau, ước tính số lượng phái nữ sử dụng mạng xã hội của dịch vụ tìm kiếm khổng lồ này ngày càng tăng.

Tuần trước, Paul Allen của FamilyLink.com và Ancestry.com cho biết 1/3 người sử dụng Google+ là nữ.Đó là một bước nhảy vượt bậc vì trước đó dự đoán cho rắng tỷ lệ chỉ là 1/4, 1/10 thậm chí còn ít hơn. Theo tính toán của Allen, đã sử dụng số liệu điều tra dân số, thống kê về tần số của họ (last name) trên toàn dân số Mỹ đã chứng minh  những con số dự đoán trên là chính xác. Trước đây, Allen cũng đã dự đoán chính xác rằng tổng số người dùng Google+ sẽ sớm vượt qua con số 10 triệu người.

Nhưng ngay cả khi dự đoán của Allen là đúng, thì tỉ lệ số người dùng nữ của Google+ vẫn kém xa so với con số người dùng nữ của các mạng xã hội khác.

Bản báo cáo của Pew ( Pewresearch.org), tỉ lệ người dùng nữ của Twitter là 64%, MySpace với 57% và Facebook là 58%. Chỉ có Linkedln là có người sử dụng nam chiếm đa số, với 37% nữ giới.

Một giả thuyết đặt ra về sự khan hiếm của người dùng nữ trên Google+ chính là đặc trưng của các lĩnh vực nghề nghiệp.

Ngay từ đầu, những người trong ngành công nghệ cao, đặc biệt là các kỹ sư - mà theo một cuộc khảo sát đã chỉ ra rằng, đây chính là nhóm nghề phổ biến nhất trong số các người dùng Google+. Và các bạn đã biết, cả hai ngành công nghệ cao và đặc biệt công nghệ phần mềm, phần cứng chiếm đa số là nam giới.

Nhưng mạng xã hội đã dần mở rộng, được mời thêm bạn bè, gia đình, đồng nghiệp...đã làm cho tỉ lệ người dùng nữ tăng lên.

Và bất kể người dùng nữ đang phải tìm kiếm các cách để có được tài khoản trên Google+, số lượng nữ giới ngày càng tăng trên Google+. Đã xuất hiện trang web "Women of G+" với tuyên bố rằng "33% người sử dụng Google+ là nữ giới, và 100%  chúng tôi thật tuyệt vời".

Nguồn: pcworld.comOur Sponsor

Free wedding website * How to learn by heart