Hướng dẫn publish tiểu sử người dùng trong Wordpress

Cùng với Joomla, Prupal... Wordpress đang ngày càng trở nên phổ biến vì được lập trình bằng ngôn ngữ mở PHP, hơn nữa nó còn được hỗ trợ bởi một cộng đồng lớn các thành viên. Hầu hết người dùng đều chỉ biết cài theme hay plugin thì bạn có thể chỉnh bất kỳ template nào của Wordpress nếu bạn biết chút PHP.

Customize thông tin người dùng trong Wordpress

Trước hết bạn vào trang "Edit User" trong Wordpress, với mỗi user khác nhau, bạn sẽ biết được chính xác địa chỉ email cũng như user ID. Bạn có thể thấy điều này khi bạn edit profile ngay tại URL.


Khi bạn đã có được 2 thông tin đó từ user profile, bạn có thể dùng hàm "get_userdata" để thực hiện. Dưới là một đoạn script đơn giản để đưa 2 thông tin đó vào avatar.

<span style="float:left;margin:0 10px 0 0;">
<?php $author_email = "[email protected]";
echo get_avatar($author_email, '80')?></span>
<?php $user_info = get_userdata(4);
echo $user_info->user_description . "\n";
?>

Cách hoạt động: hàm get_avatar trên không phụ thuộc vào tác giả hay người dùng hiện tại mà nó sẽ xét theo địa chỉ email ở trên để lấy thông tin. Nhưng để lấy được những đoạn text giới thiệu bạn không còn lựa chọn nào ngoài sử dụng hàm "get_userdata()". Và khi đó bạn sẽ phải gửi thông tin biến "user_id"


Với hàm "get_userdata()" bạn có thể echo user_decription từ user profile nhưng bạn cũng có thể viết đoạn scirpt khác để lấy được user's name, email, hay URL/Blog, thậm chí là các permissions của Wordpress.Hàm này hoạt động tốt hơn so với hàm "the_author()" vì bạn chỉ cần User ID là bạn có thể xuất thông tin của bất kỳ user nào. Đây chính là hàm cần thiết nếu bạn muốn xuất ra tiểu sử của một tác giả trên một website.

Cái hay của cách trên là bạn không cần phải thay đổi bất kỳ thứ gì trong Wordpress bạn cũng không cần phải edit bất kỳ trang nào. Chỉ cần vào trang profile và edit tiểu sử, tất cả dữ liệu sẽ ngay lập tức được đổi.


Nguồn: makeuseof.com

Tham Khảo ThêmOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i