Xác định giới tính PC của bạn

Bạn có biết máy tính của bạn có giới tính không? Bạn muốn biết nó là nam hay nữ không? Nếu bạn muốn biết, hãy thực hiện các bước sau.
  1. Mở Notepad
  2. Viết đoạn code phía dưới vào
    CreateObject("SAPI.SpVoice").Speak"i love you"
  3. Lưu lại với tên computer_gender.vbs (bạn có thể chọn bất kỳ tên nào như anything.vbs)
  4. Double click và chạy file đó

Nếu bạn nghe giọng nam, thì máy tính của bạn là nam và nếu bạn nghe giọng nữ, máy tính của bạn là nữ. Rất đơn giản, hãy thử kiểm tra xem máy tính của bạn thuộc giới nào và chia sẻ với mọi người.

Nguồn: pctipstrickshacks.com

Tham Khảo Thêm


Comment

#185
05/09/2011 - 11:03:43
của mình là nam

Đăng nhập đế gửi comment


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i