Thêm lựa chọn Uninstall vào Menu của Windows

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Khi bạn muốn uninstall một chương trình nào đó của Windows, bạn phải vào Control Panel, tìm công cụ Add/Remove Program, chờ đến khi cửa sổ load tất cả các chương trình. Sau đó tìm chương trình mà bạn muốn remove và bắt đầu uninstall chúng. Điều đó thật rắc rối. Nhưng với MenuUinstaller, tất cả chỉ là quá khứ.


MenuUinstaller là một phần mềm đã được xây dựng từ nhiều phiên bản Windows trước: khi bạn đã cài đặt, một lựa chọn Uinstall sẽ xuất hiện trong menu mà bạn click phải vào bất kỳ icon của chương trình được cài đặt từ trước nào. Cho dù icon đó ở desktop hay trong Start Menu, bạn chỉ cần click phải và chọn Uninstall và mọi thứ sẽ hoàn tất.

Tuy nhiên có một vấn đề nhỏ với phiên bản dành cho Windows 7, đó là bạn phải kích hoạt "Run as administrator" sau khi đã cài MenuUninstall nếu đôi khi việc uninstall không thành công.

Ngoài vấn đề đó, chương trình này tương thích với tất cả các phiên bản Windows như XP, Vista... và hoàn toàn miễn phí!!!

Có thể bạn sẽ cảm thấy chương trình này không cần thiết vì bạn có thể gõ vào Start Menu và tìm bất kỳ chương trình nào cần xoá và xoá ngay lập tức nhưng thực tế bạn sẽ phải tốn công gõ tìm kiếm cũng như không phải bất kỳ chương trình nào cũng được thêm vào Start Menu.

Ngoài ra, bạn còn có thể dùng một chương trình khác tương tự và tốt hơn đó là Revo Uninstaller, tuy nhiên chương trình này không nhỏ gọn và làm việc mau chóng như menuUnistall

Download tại đây

Nguồn: pcworld.com

Tham Khảo ThêmOur Sponsor

Free wedding website * How to learn by heart