Facebook tạo "xì-căng-đan" khi gỡ bỏ quảng cáo Google+ của người dùng

Facebook đã xỏa bỏ ít nhất hai quảng cáo của người dùng khi họ cố gắng giới thiệu tại khoản của mình bên mạng xã hội Google+.

Thứ năm tuần trước, Michael Lee Johnson, chuyên gia tư vấn tiếp thị web tại Anh, tạo một khung quảng cáo mời người sử dụng Facebook thêm anh ta và vòng tròn (Circles) G+.Trên Google+ của mình, Johnson sau đó cho biết rằng một giờ sau khi anh tạo khung quảng cáo, Facebook đã vô hiệu hóa nó và gửi một thông báo sau.

Tài khoản của bạn đã bị vô hiệu hóa. Tất cả các quảng cáo của bạn đã được dừng lại và không được chạy trên trang web trong bất kỳ trường hợp nào. Nói chung, chúng tôi vô hiệu hóa một tài khoản nếu quá nhiều quảng cáo vi phạm điều khoản của chúng tôi sử dụng hoặc hướng dẫn quảng cáo. Thật không may chúng tôi không thể cung cấp cho bạn chi tiết các hành vi vi phạm cụ thể. Vui lòng xem lại điều khoản sử dụng và hướng dẫn quảng cáo nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Facebook đã không đáp ứng yêu cầu bình luận của chúng tôi, nhưng nhìn lướt qua Hướng dẫn quảng cáo của Facebook thì hiển thị quảng cáo của Lee đã vi phạm của ít nhất hai quy tắc.5b. Quảng cáo sẽ không được cho phép trong trường hợp đó là một mô hình kinh doanh, thực hành được coi là không thể chấp nhận được hoặc trái với chính sách quảng cáo của Facebook ".

"6a.Chúng tôi có thể từ chối quảng cáo bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do nào, bao gồm cả việc quảng bá sản phẩm, dịch vụ cạnh tranh hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến công việc kinh doanh của chúng tôi hay mối quan hệ với những người dùng của chúng tôi".

Hành động của Lee đã khơi nguồn cảm hứng cho một chuyên gia tư vấn tiếp thị xã hội, Julio Fernandez của Miami, Fl., người đã có việc làm tương tự. Thứ bảy, Fernandez đã đăng một quảng cáo cho biết: "Julio Fernandez đã chuyển đến Google+ một vài ngày. Click vào quảng cáo này nếu bạn muốn tham gia cùng anh ấy."

Fernandez cũng ghi nhận trên Google+ quảng cáo của mình đã được gỡ bỏ sau một vài giờ vào ngày thứ Bảy.Nếu Lee và Fernandez muốn, có một cách để tranh chấp với lệnh cấm của Facebook. Như họ ghi chú trong Bản Tuyên Bố của Quyền và Trách nhiệm (Statement of Rights and Responsibilities), người dùng có thể phát kiện hành động của Facebook ở tòa án Santa Clara County.

Nguồn: pcmag.comOur Sponsor

Tạo CV số đẹp * Cách học từ vựng nhanh