Hướng dẫn thêm phụ đề vào video post lên YouTube

Đã ba năm từ ngày YouTube giới thiệu tính năng tự động thêm phụ đề cho video. Cũng trong năm đó YouTube đã trở nên phổ biến hơn bao giờ hết và năm ngoái, họ lại thêm tính năng thêm phụ đề cho mọi video tiếng Anh.

Phụ đề của YouTube là một cách để giúp người xem có thể hiểu được video và dịch một cách tự động. Nó cũng giúp tất cả những người không hiểu hiểu tiếng anh trên khắp thế giới xem được nội dung video. Tính năng này sử dụng công nghệ nhận diện giọng nói của Google để dịch các video được upload.

Tính năng này khá tốt ( đặc biệt trong trường hợp âm thanh chậm rãi rõ ràng). Nhưng nó vẫn chưa thực sự hoàn hảo để hiểu tất cả những âm thanh trong video, tuy vậy bạn sẽ  vẫn có thể hiểu trong video.

Mặc định, tính năng phụ đề bị vô hiệu hoá trong mỗi video, nhưng có lẽ bạn sẽ muốn thêm phụ đề vì các nguyên nhân sau:

- Bạn muốn video dễ hiểu hơn
- Bạn muốn chia sẻ một Video tiếng anh với những người không nói tiếng anh.
- Ngay cả khi mọi người có thể mở subtitle bằng tay, một số người vẫn không thích làm việc này, nên việc mặc định mở sẵn sẽ tốt hơn rất nhiều.

1. Thêm phụ đề vào một Video (mặc định)

Thông thường, nếu một người dùng mở phụ đề một lần, YouTube sẽ nhớ và tự mở lại mỗi khi người dùng xem cho đến khi người dùng tắt tính năng này.Để kích hoạt phụ đề thành mặc đình, bạn sẽ cần dùng một biến &cc_load_policy=1 như bên dưới:

Loại 1:

<object width=”550″ height=”343″><param name=”movie” value=”http://www.youtube.com/v/kTvHIDKLFqc?version=3&amp;hl=en_US&amp;&cc_load_policy=1“></param><param name=”allowFullScreen” value=”true”></param><param name=”allowscriptaccess” value=”always”></param><embed src=”http://www.youtube.com/v/kTvHIDKLFqc?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0&cc_load_policy=1” type=”application/x-shockwave-flash” width=”550″ height=”343″ allowscriptaccess=”always” allowfullscreen=”true”></embed></object>

Loại 2 (tương thích với các bản di động):

<iframe width=”550″ height=”343″ src=”http://www.youtube.com/embed/kTvHIDKLFqc?rel=0&cc_load_policy=1” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

2. Dịch phụ đề trong code nhúng

Vì sự thật các biến này không được giới thiệu chính thức, YouTube đã hỗ trợ biến "hl=" để nhúng một đoạn code phụ đề. Tất cả các mã ngôn ngữ sẽ hoạt động khi sử dụng sau "&hl="

Code sau sẽ chạy tự động với đoạn phụ đề:

<object width=”550″ height=”343″>
<param name=”movie” value=”http://www.youtube.com/v/kTvHIDKLFqc?version=3&amp;fs=1&amp;hl=ru&amp;cc_load_policy=1&amp;rel=0&amp;hd=1″>
<param name=”allowFullScreen” value=”true”>
<param name=”allowscriptaccess” value=”always”>
<embed src=”http://www.youtube.com/v/kTvHIDKLFqc?version=3&amp;fs=1&amp;hl=ru&amp;cc_load_policy=1&amp;rel=0&amp;hd=1″ type=”application/x-shockwave-flash” width=”550″ height=”343″ allowscriptaccess=”always” allowfullscreen=”true”></embed>

Trong một vài trường hợp code trên sẽ không hoạt động ( có thể vì số lượng người xem YouTube).

3. Truy cập đến Videos với Phụ đề

Nếu bạn muốn share một link video với người xem để thấy phụ đề một cách mặc định, bạn cần thêm đoạn code sau vào cuối đường URL: &yt:cc=on
Nguồn: makeuseof.com

Tham Khảo ThêmOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i