Hướng dẫn đồng bộ Google Calendar với Outlook

Nếu bạn thường xuyên làm việc với trình duyệt thì Google Calendar đã thực sự rất tốt và giúp bạn rất nhiều trong công việc. Thế nhưng nếu bạn thích lưu trữ dữ liệu của mình và có thể xem ngay cả khi offline, bạn có thể muốn kết hợp điểm mạnh của Google Calendar và Microsoft Outlook.

Nếu bạn dùng Microsoft Outlook, chỉ cần download Google Calendar Sync. Nhập username và passowrd của bạn vào và nó sẽ tự động đồng bộ mọi dữ liệu calendar giữa Google và Outlook.

Tính năng hay nhất của việc đồng bộ này là bạn có thể thấy tất cả điểm mạnh của cả Google và Outlook.

Nếu bạn thường xuyên không làm việc ở PC, bạn có thể truy cập lịch của bạn từ bất kỳ trình duyệt web nào, hoặc bât kỳ máy tình nào có Google Calendar; Nếu bạn đang làm việc trên PC chính hay dùng, bạn có thể biết được lịch trình của bạn rõ ràng và nhanh chóng với Outlook cho dù bạn đang có kết nối Internet hay không.

Nguồn:pcworld.com

Tham Khảo ThêmOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i