Stencyl: Tạo game Flash dễ dàng và miễn phí

Game Flash luôn chiếm được cảm tình của người hâm mộ dù ở bất kỳ thời điểm nào. Nhưng việc tạo ra một game Flash lại không hề đơn giản. Bạn phải viết những đoạn code dài, chỉnh sửa chúng, thay đổi tới lui để có thể có được sản phẩm hoàn chỉnh. Bài viết này sẽ giới thiệu bạn làm game Flash dễ dàng với Stencyl.

Stencyl là một chương trình tương thích lẫn Windows, Linux và Mac. Chương trình hỗ trợ xây dựng game Flash bằng cách tạo ra các đối tượng trong game và kéo thả các đối tượng mà game cung cấp. Bạn sẽ được cung cấp hầu như mọi công cụ cần để làm game, bạn chỉ cần có một chút sáng tạo và ý tưởng. Việc lập trình sẽ không cần thiết vì chương trình đã hỗ trợ giao diện kéo thả. Bạn có thể xem lại sản phẩm của chính mình vào xem mọi thứ đã như ý bạn chưa. Cuối cùng chỉ việc publish game vào website của Stencyl để cho mọi người thử nghiệm.

Linh Video: http://www.youtube.com/watch?v=SNhdHTof4to&feature=player_embedded

Nguồn: makeuseof.com

Tham Khảo ThêmOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i