Top 10 thủ thuật bảo mật cho Mac

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Khi nói đến vấn đề bảo mật, thực tế là các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp đầu từ rất nhiều thời gian nghiên cứu chống lại những cuộc tấn công trên Internet so với các Cơ quan An ninh Quốc gia. Khi những chương trình bảo mật như Perfect Citizen phiên bản mới nhất chưa thể đáp ứng được như cầu thực tế của người dùng cá nhân hay doanh nghiệp, giải pháp tạm thời sẽ là những thủ thuật, hướng dẫn giúp người dùng đảm bảo an toàn cho máy tính của họ.

Hướng dẫn bảo mật được viết cho tất cả các nền tảng hệ điều hành của bạn từ Windows sang Linux, tới Sun Solaris - NSA có phiên bản được chỉnh sửa đặc biệt dành cho Mac OS X 10.6 Snow Leopard, có thể cũng được nhắc đến trong những báo cáo về một Trojan giả mạo chống malware đang lan rộng trên hệ thống Mac. Dưới đây là 10 lời khuyên của NSA:1. Hệ thống Tùy chỉnh/Tài khoản - (System Preferences/Accounts) : Tạo một tài khoản quản trị cho hoạt động hàng ngày.

2. Hệ thống Tùy chỉnh/Tài khoản - (System Preferences/Accounts) : Vô hiệu hoá Đăng nhập tự động và danh sách người dùng thông qua "Tùy chọn Đăng nhập"-(Login Options) "đăng nhập tự động"-(Automatic Login) chọn "Tắt"-(Off),  Thiết lập "cửa sổ đăng nhập Hiển thị"-(Display login window as) "Tên và mật khẩu"-(Name and Password).

3. Hệ thống Tùy chỉnh/Tài khoản - (System Preferences/Accounts) : Vô hiệu hóa tài khoản khách và chia sẻ. Chọn tài khoản Guest và vô hiệu hóa nó bằng cách bỏ chọn "Cho phép khách đăng nhập vào máy tính này"-(Allow guests to connect to shared folders) và "Cho phép khách kết nối với thư mục chia sẻ"-(Allow guests to connect to shared folders).

4. Hệ thống Tùy chỉnh/Bảo mật - (System Preferences/Security) : Yêu cầu mật khẩu "5 giây" sau khi "sleep" hoặc "screen saver" bắt đầu.

5. Hệ thống Tùy chỉnh/Bảo mật - (System Preferences/Security) : Sử dụng bộ nhớ ảo an toàn.

6. Hệ thống Tùy chỉnh/Bảo mật - (System Preferences/Security) : Vô hiệu hoá dịch vụ địa phương - (Location Services).

7. Hệ thống Tùy chỉnh/Bảo mật - (System Preferences/Security) : Vô hiệu hoá điều khiển từ xa bằng hồng ngoại.

8. Hệ thống Tùy chỉnh/Mạng - (System Preferences/Network) : Đối với mỗi giao diện mạng được liệt kê bấm vào "Tùy chỉnh nâng cao"-(Advanced), sau đó vào thẻ "TCP/IP" mục "Cấu hình IPv6"-(Configure IPv6:) chọn "Tắt"-(Off) nếu không cần thiết.9. Tiện ích/Thiết bị đầu cuối - (Utilities/Terminal) : Bảo vệ người dùng và khách mời khỏi việc truy cập, chỉnh sửa làm lỗi thư mục "home", chạy lệnh: sudo chmod go-rx / Users/tên-người-dùng.

10. Tiện ích/Thiết bị đầu cuối - (Utilities/Terminal) : Vô hiệu hoá các dịch vụ không cần thiết bằng cách sử dụng biểu đồ bên phải với lệnh này: sudo launchctl unload-w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.blued.plist.

Nguồn: pcmag.comOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i