BillGuard: Kiểm tra, quản lý hoạt động giao dịch thẻ tín dụng - FREE

Cuối mỗi tháng nhận được hóa đơn thanh toán thẻ tín dụng, bạn gần như không có thời gian kiểm tra lại mọi hoạt động chi tiêu, trừ khi có sự bất thường nào đó. Nhưng đã có một dịch vụ làm điều đó giúp bạn hàng tháng, BillGuard. Là một công cụ quản lý tài chính cá nhân miễn phí, nó sẽ kiểm tra những hoạt động chia tiêu thẻ của bạn, tìm kiếm nhưng thanh toán ẩn, tính tiền sai, sai xót nào đó trong việc đóng tiền hóa đơn các loại hàng tháng, lừa đảo và sẽ thông báo qua email nếu nó phát hiện ra bất kỳ hoạt động chi tiêu nào khả nghi.

Bạn chỉ cần đăng ký thẻ tín dụng hay ghi nợ của mình trên website của họ để nhận được báo cáo và phân tích các hoạt động giao dịch hàng tháng. Những giao dịch này sẽ được nhóm lại theo tiêu chí : "Tốt", "Không đảm bảo", "báo động đỏ" dựa trên tính minh bạch của giao dịch đó. Một giao dịch sẽ được kiểm tra hàng trăm lần, so sánh với những chi tiêu đáng ngờ tương tự, và người thực hiện giao dịch. Bất cứ khi nào phát hiện một hoạt động chi tiêu mật mờ, nó sẽ thông báo với bạn qua e-mail.

Video hướng dẫn:

Tính năng:

Kiểm tra, phân tích mọi giao dịch trên thẻ tín dụng và ghi nợ của bạn và tìm những giao dịch mập mờ, hóa đơn sai, lừa đảo hay những giao dịch không được cấp quyền. 

Thông báo bạn qua e-mail ngay lập tức khi một giao dịch hay người giao dịch trong hóa đơn của bạn bị người khác đánh dấu trên website.

Một cách nhanh chóng để thấy những giao dịch đáng ngờ.

Đăng ký thẻ tín dụng, ghi nợ để nhận được báo cáo hàng tháng qua e-mail.

Miễn phí, tiết kiệm thời gian, hữu ích và tiện lợi.

Hãy thử dùng BillGuard và biết đâu nó sẽ trở thành công cụ không thể thiếu giúp bạn quản lý tài chính. 

Nguồn: makeuseof.comOur Sponsor

Build wedding website * Cách học từ vựng nhanh