Facebook thưởng 500$ khi phát hiện bug

Facebook cung cấp một tiền thưởng trị giá 500$ khi bạn cung cấp bug cho facebook, ít hơn so với tiền thưởng khi phát hiện lỗi bởi các công ty như Google hay Microsoft.

Facebook đã viết trên một trang mang tên "Security Bug Bounty": "Để thể hiện sự cảm kích của chúng tôi cho các nhà nghiên cứu bảo mật của chúng tôi, chúng tôi cung cấp một tiền thưởng tiền tệ đối với các lỗi bảo mật đủ điều kiện"

Để hội đủ điều kiện để có tiền thưởng, bạn phải là người đầu tiên báo cáo các sự cố bảo mật, và các lỗi phải có nguồn gốc từ Facebook. Hơn nữa, tiết lộ phải có "trách nhiệm" và bạn cần cung cấp cho Facebook một lượng thời gian hợp lý trước khi báo cáo lỗi công khai, bởi vì các nhà nghiên cứu bảo mật thường xuyên thông qua các bài đăng trên blog để cảnh báo người sử dụng.

500$ chỉ là con số ít ỏi nếu so với những gì các công ty khác cung cấp, như Google 3000$+ , Mozilla $ 3.000, và Microsoft 250.000$. Nếu bạn đang tìm kiếm một kế hoạch nghỉ hưu sớm, Liên minh Phần mềm Doanh nghiệp cho biết nếu bạn báo cáo công ty nào sử dụng phần mềm bất hợp pháp không có giấy phép có thể được trả tiền lên đến 1 triệu USD.

Tuy nhiên, cung cấp bug của Facebook có thể giúp những người phát hiện được ghi tên mình trong cộng đồng bảo mật tight-knit.

HD Moore-Giám đốc an ninh của Rapid7 cho biết rằng mặc dù số tiền thưởng ít, nhưng từ chương trình tiền thưởng có thể dẫn đến mối quan hệ tốt đẹp hơn trong cộng đồng an ninh, và cải thiện an ninh của dịch vụ nhanh hơn nhiều.

Nguồn: pcmag.com


Comment

#487
10/11/2011 - 19:41:33
phan thuong xung dang

Đăng nhập đế gửi comment


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i