TxtJet: check mail trên nokia 1200

Nhiều người trong chúng ta vẫn đang sử những dụng điện thoại chỉ với những tính năng cơ bản là gửi, nhận các cuộc điện thoại và tin nhắn văn bản (cụ thể như điện thoại nokia 1200). Vì những điện thoại này không thể truy cập internet, nên bạn không thể kiểm tra mail được. Nhưng với TxtJet, bạn có thể nhận được email như những tin nhắn văn bản.
TxtJet là một trang web dịch vụ miễn phí để gửi email của bạn đến điện thoại di động. Tất cả những gì bạn phải làm là tạo một tài khoản TxtJet bằng cách nhập thông tin địa chỉ email và số điện thoại của bạn. Sau khi kiểm tra số điện thoại của bạn và cung cấp các điều khoản chuyển tiếp email xong, TxtJect sẽ gửi cho bạn một email mới đến điện thoại của bạn.Bạn có thể tạo nhiều tài khoản TxtJet để nhận được email từ nhiều địa chỉ khác nhau cho cùng một số điện thoại. Các email bạn nhận cũng có thể trả lời thông qua tin nhắn tin. Để bảo vệ những dữ liệu trong email, nhà cung cấp dịch vụ đã sử dụng mã hóa 256 bit.

Xin nhớ rằng bạn chỉ có thể gửi nhận được phần nội dung văn bản của email. Những tập tin đính kèm thì không thể gửi.

Các tính năng:
    + Trang web thân thiện.
    + Gửi email như tin văn bản.
    + Bạn có thể nhận email từ nhiều tài khoản trên cùng một điệu thoại.
    + Cho phép bạn trả lời mail thông qua tin nhắn.
    + Có cơ chế mã hóa để đảm bảo an toàn cho dữ liệu của bạn

Sử dụng TxtJet tại www.txtjet.com. Tuy nhiên, hiện tại dịch vụ này vẫn chưa có hỗ trợ tại Việt Nam, bạn có thể sử dụng nó ở Mỹ, Canada, Đức ...

Nguồn : makeuseof

Tham Khảo ThêmOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i