3 Công cụ giúp chia sẻ Google+ với Twitter và Facebook

Khi tham gia vào một mạng xã hội mới, chúng ta đều muốn tìm cách để đưa link profile của những mãng xã hội cũ vào mạng mới này. Với Chrome bạn có thể kết hợp cả ba mạng Google+, Twitter, Facebook và làm việc này.

1. Extend Share: Twitter, Facebook và hơn thế nữaExtended Share (https://chrome.google.com/webstore/detail/oenpjldbckebacipkfbcoppmiflglnib) là một công cụ đơng giản giúp bạn nhanh chóng chia sẽ các cập nhật từ Google+ đến Facebook, Twitter, LinkedIn và Tumblr.

Ngay sau khi cài điện thoại, bạn sẽ có thể tạo mạng mà bạn muốn chia sẻ:Sau khi bạn đã cấu hình, bạn sẽ thấy một link nhỏ "Share on" được thêm vào Google Plus, click vào đó chương trình sẽ tự động cập nhật vào các mạng khác:2. Helper for Google Plus: Twitter

Helper for Google+ (https://chrome.google.com/webstore/detail/hehfpbphnjppmganambkgdnkfliaipgd#) là một chương trình miễn phí khá thú vị của Google Chrome giúp bạn thêm những tuỳ chỉnh vào bảng điều khiển của Google+.

Chia sẻ Google+ với Twitter

Công cụ thêm vào một link "Tweet" với mỗi cập nhật trên bảng điều khiển của bạn. Chỉ cần click vào nó bạn sẽ nhanh chóng (phải đăng nhập vào Twitter trước) chuyển update đến Twitter với #google hashtag.Dịch các Tweet

Chúng ta có nhiều bạn trong mạng xã hội từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. Helper for Google+ giúp kết nối dễ dàng với nhau: một tính năng thú vị khác là có thể dễ dàng dịch bất kỳ update nào từ Google+ bằng cách sử dụng "Translate":Ngôn ngữ dịch thông tin sẽ được cấu hình trong phần cài đặt mở rộng.

Bên cạnh 2 tính năng thú vị đó, extension cũng thêm khả năng search Google+ (với âm thanh) và cho phép bạn thêm link của hashtag để sắp xếp tốt hơn.

Phần cài đặt mở rộng giúp bạn tắt các tính năng trên:

3. Google+Tweet: Twitter

(chú thích rằng có một vài vấn đề bảo mật liên quan đến các extension tương tự dành cho Google+Facebook)

Google+Tweet (http://crossrider.com/thank_you/529) là một extension của Google Chrome (cũng có mặt trên Firefox và IE) cho phép bạn liên kết người dùng với Twitter.

Sau khi đã cài đặt, bạn sẽ có thể điều khiển chương trình từ bảng điều khiển Google+ sử dụng credentials của Twitter:Sau khi hoàn tất, bạn sẽ có thể load những Tweet gần nhất của Twitter vào Google+. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể soạn một Tweet mới và cho phép chia sẽ trên Twitter:

Nguồn: makeuseof.comOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i