Xem ai đã xóa bạn khỏi friend list trong facebook

Một ngày đẹp trời, bạn đăng nhập vào facebook và tự dưng thấy số lượng bạn của mình giảm đi thì hẳn bạn sẽ muốn biết ai là người đã xóa bạn khỏi friend list. Điều này là gần như rất khó khi mà bạn có rất nhiều friend trong facebook. Nhưng nhờ vào một trang web tên là "Who Deleted Me", bạn sẽ có thể dễ dàng theo dõi danh sách bạn bè của mình và xem được ai đã xóa tên bạn khỏi facebook của họ.

"Who deleted me" là một dịch vụ web miền phí giúp bạn theo dõi danh sách bạn trong facebook của mình. Khi "Who deleted me" kiểm tra thấy có sự sụt giảm số lượng trong friend list của bạn, nó sẽ gửi cho bạn một email thông báo ai là người không muốn làm bạn với bạn nữa. Trang web cũng cung cấp một bảng điều khiển để bạn tiện theo dõi những bạn mới và cũ trong danh sách của mình.

Bạn có thể sử dụng "Who deleted me" tại trang web www.who.deleted.me

Nguồn: makeuseofOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i