I’m OK: Nhắn tin nhanh trong trường hợp khẩn cấp

Trong những trường hợp khẩn cấp, một trong những điều quan trọng nhất cần làm là thông báo cho người thân, bạn bè tình trạng của bạn. Chúng tôi đang giới thiệu cách để thực hiện điều này rất nhanh, tiện lợi thông qua dịch vụ: "I'm OK".

"I'm OK" là một dịch vụ giúp bạn thông báo cho người thân, bạn bè rằng bạn vẫn ổn, hoặc bạn đang trong tình huống khẩn cần sự giúp đỡ. Việc đầu tiên phải làm là đăng ký số điện thoại và xác nhận bằng một tin nhắn. Bước kế tiếp là thêm những số điện thoại mà bạn cần thông báo trong trường hợp cần thiết. Dịch vụ sau đó sẽ cung cấp cho bạn một số điện thoại để bất cứ khi nào bạn nhắn tới số điện thoại đó, nó sẽ tự động gửi tin nhắn cho mọi người trong danh sách mà bạn vừa thêm ở trên.

Bạn có thể gửi bất kỳ nội dung gì, dịch vụ ngoài ra còn hỗ trợ những thẻ viết tắt giúp bạn tiết kiệm thời gian trong những trường hợp cấp bách.
    #imok: Tôi ổn - I'm OK.
    #needhelp: Tôi cần sự giúp đỡ - I need help.
    #loc: cung cấp địa điểm theo kinh độ, vĩ độ.
   
Tính năng:

    Dịch vụ khẩn cấp hữu ích.
    Gửi tin nhắn cho nhiều người một lúc.
    Thông báo với mọi người rằng bạn vẫn ổn.
    Nhanh chóng gửi thông tin về địa điểm của mình.

Hiện tại tính năng này mới chỉ được hỗ trợ cho số điện thoại trên US. Hy vọng trong thời gian tới phạm vi ứng dụng sẽ được mở rộng ở nhiều nơi khác trên thế giới.

Nguồn: makeuseof.com

Tham Khảo ThêmOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i