Bảo vệ thương hiệu đã được đăng ký tên miền ở Google Apps

Bạn sử dụng Google Apps thông qua tên miền của bạn để dùng email? Đừng để tên miền đó hết hạn nếu không bạn có thể gặp nguy hiểm với những tên trộm thương hiệu. Việc này hoàn toàn có thể, nếu tên miền bạn hết hạn, tất cả những email cũ và bất kỳ tài khoản nào bạn dùng bằng địa chỉ email này có thể bị truy cập dễ dàng.

Google Apps là gì?

Rất dễ dàng nhầm lẫn giữa Google Apps giữa nhiều dịch vụ khác nhau. Đây là một loạt các ứng dụng Google cung cấp cho tên miền của bạn. Bạn có thể dùng Gmail, Google Docs và nhiều thứ khác nữa bằng chính tên miền của bạn. Thay vì bạn dùng một email có đuôi là @gmail.com bạn có thể dùng @yourdomain.com.Nếu bạn để tên miền hết hạn, bạn có thể mất truy cập tất cả tài khoản dùng bởi tên miền này cả email, calendar, docs....

Hậu quả

Khi một tài khoản Gmail thông thường (có đuôi @gmail.com hoặc googlemail.com) hết hạn, nó sẽ được lưu lại. Điều đó có nghĩa là, không ai(kể cả bạn) có thể dùng tài khoản này một lần nữa. Từ quan điểm an ninh thì đây là một ý hay. Nhưng từ một mặt khác, nếu nó vẫn chưa hết hạn nhưng tên miền của bạn đã hết hạn thì người khác có thể mua nó và sẽ thật tai hại nếu nó đã được đăng ký Google Apps.Nếu họ quyết định kết thúc thì mọi chuyện sẽ rất tốt đẹp. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ tiếp tục dùng thông tin đó?Nếu bạn đang dùng một địa chỉ email và đăng ký dropbox, họ chỉ cần click vào mục Forgot Your Passowrd? thế là họ đã có thể truy cập dropbox của bạn.

Giữ Domain

Giải pháp tốt nhất cho vấn đề này là đừng để tên miền của bạn hết hạn. Giá khoảng 10$ một năm cho việc gia hạn tên miền, nghĩa là chỉ cần khoảng 100$ bạn có thể giữ tên miền 10 năm. Ngay cả khi bạn không có kế hoạch để sử dụng lâu như vậy thì nó vẫn rất an toàn cho nhiều trường hợp khác.

Không giữ domain

Bạn không muốn gia hạn tên miền vì không muốn dùng tiếp? Bạn vẫn có thể tự bảo vệ- Xoá tất cả tài khoảng Google Apps đang dùng bởi domain này, xuất tất cả dữ liệu bạn muốn lưu trữ. Việc này sẽ ngăn chặn những việc không mong muốn trong tương lai từ việc truy cập email, tài liệu, và tất cả những thứ khác.
- Đảm bảo rằng không có dịch vụ nào lưu giữ thông tin cá nhân như Paypal, Dropbox hay Facebook, cẩn thận những tên miền sẽ hết hạn. Thay đổi địa chỉ email hoặc xoá tài khoản. Để quên đóng cửa khiến cho trộm muốn vào.


Nguồn: makeuseof.comOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i