[Gmail] Preview Pane - Duyệt email trong khi trả lời mail khác

Gmail đang bổ sung thêm một số tính năng lấy từ chính ứng dụng Gmail trên tablet. Khởi đầu là Preview Pane, tính năng mới nhất trong Gmail Labs.

Preview Pane cho phép người dùng vừa xem trước một phần của các email trong khi đang đọc hay trả lời một email khác. Người dùng Gmail trên iPad hay tablet Android sẽ nhận ra ngay giao diện của Preview Pane.

Bạn có thể kích hoạt Preview Pane ở đây.

Sau khi kích hoạt Preview Pane, trang Gmail của bạn sẽ có 3 ô, với ô xem trước (preview) nằm giữa ô điều hướng và ô nội dung email. Nếu chuyển qua chế độ nằm ngang (horizontal). ô xem trước sẽ nằm phía trên ô hiển thị email. Người dùng có thể thay đổi giữa các chế độ bằng một nút bấm nằm ở góc bên phải của Gmail.

Theo ý kiến cá nhân thì tôi thích giao diện cũ hơn. Còn bạn thì sao?

Nguồn: MashableOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i