Tinh chỉnh Google+ theo ý bạn

Bạn muốn tinh chỉnh giao diện của Google+ theo ý bạn? Sử dụng script của Greasemonkey, các extension của Chrome, Firefox Add-ons, và các plug-in của trình duyệt khác, bạn có thể làm cho google+ trở thành theo ý của bạn.

Chúng ta cùng điểm qua 16 công cụ để chỉnh sửa Google+:

1. Google Plus Header Hider (Mozilla): ẩn các thanh màu đen ở phía trên của màn hình. Di chuột qua nó để đưa nó trở lại.

2. Google + Enhancer (Mozilla): bổ sung thêm số lượng các hạng mục chưa đọc trong Gmail, Reader, và Calendar vào thanh màu đen.

3. Google + Manager (Firefox) và Goo Plus Manager (Chrome): cung cấp cho bạn các phím tắt bàn phím và một bảng phác thảo tất cả, cũng như bổ sung thêm một nút dịch thuật bên cạnh mỗi bài.

4. Google Plus Tweaks (Mozilla, cũng có cho Chrome): ẩn những tính năng Google + mà bạn không sử dụng, mở rộng màn hình trang bằng với màn hình máy tính, xem trước hình ảnh trên roll-over, và nhiều tính năng khác nữa.5. Adhik (Safari, Chrome) có cái gì đó giống với Google Plus Tweaks, tinh giản cái nhìn của Google + với sự thay đổi thiết kế tập trung vào các nội dung được chia sẻ bởi những người trong Circles của bạn, các bài viết được nổi bật hơn.

6. Google + Commander (Mozilla) cho phép bạn thêm các phím tắt để mở chức năng share, comment, hiển thị các thông báo, và chuyển đổi qua lại giữa các homepage, profile, photos, và Circles của bạn.

7. Fixed Google+ Notification Bar (Mozilla) cố định thanh thông báo của Google+ để truy cập nhanh hơn các thông báo và các tính năng khác trên Google Plus và Google Search. Bạn có thể chọn chỉ cố định một phần bên phải của thanh, hoặc cố định toàn bộ thanh thông báo.

8. G + Friends First (Mozilla) hiển thị luồng của những người bạn mặc định của bạn khi vào Google+

9. Google Plus Auto Pager (Mozilla) tự động chọn nút "More" ở dưới cùng của bài viết trên trang profile, cho phép bạn cập nhật nhanh hơn bài viết.

10. Nicknames For Google Plus (Mozilla) cho phép bạn thêm nicknames và các icons vào contact của bạn trong Google Plus, bằng cách sử dụng một Google Doc spreadsheet. (Lưu ý rằng các spreadsheet ban đầu thêm nickname cho người dùng hiện có mà bạn có thể không biết hoặc muốn theo liên kết thứ hai cung cấp thông tin chi tiết về việc tạo ra bảng tính của riêng bạn.)

11. Show full size links to Google Plus album photos (Mozilla): tập hợp các link trỏ đến hình ảnh đầy đủ kích cỡ được xem trước trên một trang Google+ album thông qua một nút trên thanh menu.12. Google + Facebook (Internet Explorer, Firefox và Chrome): thêm một biểu tượng Facebook vào bên trái của biểu tượng home của Google+ để hiển thị facebook feed. Ban đầu plug-in này vẫn còn làm việc cho đến khi facebook cấm nó, hiện giờ không đảm bảo nó sẽ được hoạt động trở lại.

13. Surplus (Chrome): thanh công cụ này cung cấp rất nhiều chức năng hữu ích. Bạn có thể truy cập đến những thông báo của bạn dù bạn đang lướt trang web nào. Surplus cũng cho phép bạn tận dụng chức năng share của google+.

14. Google + -> Contrast, Denser, More Features (Chrome) cho phép bạn tùy chỉnh di chuyển lên xuống trang, hình nền, navigation, kích thước hình ảnh, và vị trí của những thứ khác trên trang.

15. Google + Ultimate for Google Plus (Chrome) rất nhiều giao diện "look and feel" cho google+, chẳng hạn như đặt các thanh status bar ở trên đầu trang, điều chỉnh các khoảng trắng trên trang...16. Move Your Photos (Chrome): chuyển hình ảnh từ Facebook của bạn đến Google + (Google Picasa ...).

Nguồn: pcmag.comOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i