InfoGraphic: Lớp học mạng xã hội trong năm 2011

Nếu xem các mạng xã hội hiện tại là một lớp học thì Facebook, MySpace... sẽ là sinh viên và chàng sinh viên mới đến là Google+. Mặc dù cùng học một lớp và là bạn học nhưng lớp học này cho đến hiện tại có vẻ cạnh tranh rất dữ dội.

Hãy cùng xem và theo dõi xem anh chàng sinh viên mà bạn thích là ai? Và anh đang ở vị trí nào nhé

Nguồn: makeuseof.com


Comment

#480
10/11/2011 - 19:30:55
tham gia thui

Đăng nhập đế gửi comment


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i