Anonymous tấn công trang web myBart.org

Theo thông báo tin tức của BART, nhóm hacker Anonymous vừa đột nhập vào trang web của San Francisco Bay Area Rapid Transit (BART), myBart.org, và thu được thông tin liên lạc của 2.400 trong số 55.000 thành viên. Công ty cho biết, trong nhiều trường hợp, "thông tin bao gồm tên, địa chỉ email và mật khẩu".

Nhóm hacker này đã có thể đóng cửa trang web myBart.org vào chủ nhật, và cũng như đã viết, trang web đã được thay thế bằng một trang "Đang xây dựng". Anonymous tiến hành các cuộc tấn công trên BART sau khi công ty đóng cửa dịch vụ điện thoại di động trong khu vực vào ngày 11 tháng 7, trong nỗ lực cản trở các cuộc biểu tình công dân lên kế hoạch tìm cách phá vỡ các giờ cao điểm đi lại quá cảnh BART.

Anonymous đã so sánh chiến thuật kiểm duyệt điện thoại di động các cuộc biểu tình ở Ai Cập, trong đó điện thoại di động và các dịch vụ Internet đã bị đóng cửa bởi chính phủ Ai Cập. 

Nhóm Anonymous đang kêu gọi một cuộc biểu tình hòa bình của BART sẽ được tổ chức ngày hôm nay, ngày 16 tháng 8, lúc 5 giờ chiều tại trạm San Francisco Civic Center. Nó cũng yêu cầu "các tín đồ nộp đơn khiếu nại với FCC và bắn phá BART với các email và fax".

Nguồn: makeuseof.com


Comment

#443
10/11/2011 - 18:50:34
nhanh thui

Đăng nhập đế gửi comment


Our Sponsor

Build wedding website * Cách học từ vựng nhanh