Google Takeout: Sao lưu backup dữ liệu từ tài khoản Google

Facebook không phải là nơi duy nhất có thể lưu trữ dữ liệu có giá trị, hẳn có những thông tin quan trọng được lưu trữ trong tài khoản Google của bạn. Buzz, Danh bạ, và Picasa cùng nhau có thể lưu giữ rất nhiều thông tin quan trọng của bạn. Nhận thấy rằng người dùng có thể muốn sao lưu dữ liệu trực tuyến của họ, Google đã tung ra một dịch vụ web Takeout cho phép người dùng sao lưu và backup dữ liệu của họ.Takeout là một dịch vụ web mới của Google cho phép nó người dùng tải về tất cả các dữ liệu được lưu trữ trong tài khoản Google. Ngoài thông tin hồ sơ Google, dữ liệu được tải về từ Picasa, Danh bạ và Circles, và Google Buzz, được nén thành file ZIP và có thể tải về.

Google sẽ cung cấp thêm danh mục dịch vụ có thể dùng với Takeout, do đó bạn có thể tạo ra một bản sao lưu của tất cả các dịch vụ của Google.

Tính năng:

        Trang web thân thiện với người sử dụng dịch vụ.
        Cho phép bạn sao lưu dữ liệu của Google.
        Hỗ trợ Buzz, Danh bạ, và Picasa.
        Sẽ bổ sung thêm các sản phẩm khác của Google trong tương lai.

Nguồn: makeuseof.comOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i