Tìm kiếm các cập nhật của người dùng Google+ một cách dễ dàng

Google+ có những cách tìm kiếm người dùng tương tự như Facebook bằng tên và email. Nhưng nếu vấn đề mà bạn muốn tìm kiếm là những nội dung mà người dùng Google+ đang đề cập đến thì hãy tham khảo những cách sau đây.

Sử dụng Google với Các từ khóa nâng cao
Nếu bạn muốn tìm kiếm các bài viết trên Google+ với nội dung liên quan đến Facebook, bạn có thể gõ các từ khóa như sau

Trong đó:
- site: plus.google.com - sẽ giới hạn kết quả tìm kiếm trong Google+.
- inurl: posts/* - hạn chế kết quả là nội dung cập nhật của người dùng.

Ngoài ra, bạn còn có những lựa chọn để giới hạn thời gian cập nhật của người dùng. Ví dụ, bạn tìm kiếm những bài viết được cập nhật trong vòng 24h liên quan đến Facebook:

Thêm mở rộng tìm kiếm cập nhật trên Google+ vào trình duyệt của bạn

1. Đối với Goolge Chrome


Bạn có thể thử 2 cách sau:
        + Cài đặt Helper for Google+ ở đây
Để tìm kiếm, gõ "plus" vào thanh address, sau đó click vào từ khóa "Tab" và gõ nội dung mà bạn muốn tìm kiếm vào.
Ví dụ để tìm kiếm các nội dung liên quan đến Facebook:

        + Sử dụng phần mở rộng tìm kiếm:
Phần mở rộng này nằm ở thanh toolbar. Click vào biểu tượng và bắt đầu tìm kiếm trong hộp thoại:
Bạn có thể lọc các kết quả tìm kiếm(Tất cả kết quả, Chỉ những nội dung cập nhật của người dùng, tiểu sử người dùng...)

2. Với Firefox


Sử dụng plugin Google Plus Search tại đây

Nguồn: makeuseof.comOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i