Semper Driver Backup: sao lưu backup toàn bộ Drivers cho Windows

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Drivers (phần mềm điều khiển phần cứng) đóng một vai trò vô cùng quan trọng để các thiết bị phần cứng hoạt động hiệu quả. Do đó, sao lưu các Drivers này là rất cần thiết. Semper Driver Backup giúp bạn tạo một bản sao lưu đầy đủ các Drivers này.

Semper Driver Backup là một ứng dụng miễn phí để tạo ra một bản sao lưu các Drivers cho máy tính. Ứng dụng này tương thích với các máy tính Windows và có kích thước khoảng 4MB. Bạn có thể dễ dàng cài đặt và thiết lập một thư mục nơi file backup sẽ được lưu. Khung bên trái của chương trình bao gồm các loại Drivers, bên phải bao gồm chi tiết các Drivers đó. Rất đơn giản, bạn dùng các nút ở phía dưới để thực hiện backup các Drivers này.

Tính năng:

Ứng dụng thân thiện với người dùng.

Tương thích với Windows XP, Vista, và 7.

Cho thấy các loại Drives và chi tiết từng loại.

Sao lưu Drivers.

Công cụ tương tự: DriverMagician.

Nguồn: makeuseof.comOur Sponsor

Free wedding website * How to learn by heart