Desktopify: thiết kế Widgets bằng ứng dụng web

Có rất nhiều ứng dụng widgets như Windows Gadgets, Google Desktop, và Yahoo! và thậm chí cũng có những widgets trên các trang web ưa thích của bạn. Nhưng sẽ thú vị hơn nhiều nếu bạn có thể mang các widgets này ra màn hình nền? Bạn có thể dùng Desktopify, một ứng dụng web miễn phí hỗ trợ thiết kế widget cho màn hình nền từ widgets web. Công cụ này cũng có thể chuyển đổi phiên bản web di động của một trang web thành một tiện ích widgets trên máy của bạn.

Để chuyển đổi một widget từ trang web, chỉ cần truy cập vào trang chuyển đổi widget của Desktopify và chép mã widget vào khung nhập. Sau đó điền vào các thong tin chi tiết cần thiết khác như tên, kích thước, biểu tượng và mô tả. Bạn có thể tải về một file cài đặt tương ứng trên máy tính cho widget đó.

Desktopify cũng sẽ tạo ra các đoạn mã và liên kết, do đó bạn có thể thêm vào các widget một liên kết “Tải về máy” cho website của mình.

Desktopify có thể đặc biệt hữu ích cho webmaster vì bạn có thể gửi thông báo cho những người dùng đã cài đặt widget của bạn trên máy tính của họ. Với công cụ này, bạn có thể sử dụng HTML, Javascript và Flash và bạn không cần phải tìm hiểu làm thế nào để tạo ra một widget cho màn hình. Trang web này cũng bao gồm phân tích build-in, do đó bạn có thể theo dõi số lượng người dùng đã tải về, cài đặt, và gỡ bỏ widget của bạn.

Tính năng:

Chuyển đổi widgets web và điện thoại di động thành ứng dụng widgets trên desktop.

Tải về sau khi tùy chỉnh Widgets.

Gửi thông báo về người dùng đã cài đặt widget của bạn.

Theo dõi thong số cài đặt, gỡ bỏ, và tải về của các Widgets.

Duyệt widget được tạo ra bởi người dùng khác.

Công cụ tương tự: Snippage và Grazzr.

Nguồn: makeusof.comOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i