TubeMyStuff: Nghe nhạc từ PC bằng iPhone cực độc

iPod/iPhone cho phép bạn lưu trữ và nghe nhạc, nhưng với một không gian hạn chế so với rất nhiều bài hát bạn muốn lưu trữ. TubeMyStuff giải quyết vấn đề này bằng cách cho phép lưu trữ nhạc của bạn trên PC và nghe trên iPhone. Trong thực tế, bạn có thể lưu trữ nhạc của mình trên nhiều PC và đồng bộ tất cả chúng.

Để nghe nhạc từ máy trên iPhone chỉ cần tải về một ứng dụng nhỏ từ TubeMyStuff và chỉ định thư mục chứa nhạc trên mỗi máy. TubeMyStuff sau đó sẽ đồng bộ tất cả và bạn có thể nghe nhạc ngay cả khi máy đang tắt. Bạn cũng có thể tạo ra một danh sách để nghe từ iPhone hay iPod. Không cần phải chép các bài hát từ nhiều máy tính vào iPhone, chỉ cần đồng bộ chúng với TubeMyStuff.

Tính năng:
        Nghe nhạc trên iPhone/iPod của bạn.
        Đồng bộ các bài hát trên nhiều máy vào iPhone của bạn.
        Nghe bài hát ngay cả khi máy đang tắt.
        Chia sẻ nhạc với bạn bè và tải lên trên mạng xã hội.

Nguồn: makeuseof.comOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i