Google cung cấp tính năng Ignore

Người sử dụng của Google đang dùng mạng dịch vụ xã hội Google + sẽ có thể có thêm chức năng ingore user.Kể từ thời điểm ra mắt của dịch vụ Google cho phép ngăn chặn người sử dụng hoàn toàn. Tuy nhiên, vấn đề với điều này là hoàn toàn thay đổi, họ không thể nhìn thấy những gì bạn đang làm, và bạn không thể biết bất cứ điều gì về họ. Nếu bạn không hoàn toàn ghét người đó, nhưng chỉ không muốn nhìn thấy những gì họ đăng trong một khoảng thời gian, có một cách để làm điều đó ngay bây giờ.

Sử dụng tính năng ingore mới. Các tính năng mới cho phép bạn xoá đi các người sử dụng hiển thị trong luồng của bạn. Nó cũng ngăn không cho bạn nhìn thấy bất kỳ thông báo về những gì họ đang làm, và bạn sẽ không nhìn thấy họ trong trang vòng tròn của bạn. Tuy nhiên, họ sẽ thấy bạn trong dòng tròn của họ, và họ vẫn sẽ có thể tương tác với nội dung của bạn. Nghĩa là nếu bạn chia sẻ một liên kết, hoặc post một bài, họ vẫn có thể bình luận.

Mục đích chính của chức năng này là để xem ai là bạn tốt, ai muốn liên kết với bạn, nhưng họ làm phiền bạn quá nhiều và bạn không muốn theo dõi nữa. Nó sẽ phân loại các bài báo thành 5 bài khó chịu nhất. Nếu người dùng nào tham gia vào Google+, chỉ cần ingore họ.

Nguồn: makeuseof.comOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i