[ FireFox ] Google Music Downloader Extension

Google Music ( hiện dịch vụ chỉ có ở Mỹ ) là dịch vụ cho phép bạn sử lưu trữ và nghe nhạc của bạn ở bất cứ nơi đâu. Bạn có thể upload tất cả các bài nhạc của mình lên Google Cloud nhưng nếu bạn muốn tải nó xuống một máy tính khác thì làm sao ?

Google Music Downloader là một extension của Firefox cho phép bạn tải nhạc khi sử dụng dịch vụ Google Music. Tuy nhiên extension này không cho phép bạn tải nhạc không phải của bạn, không nên coi đây là chương trình tải nhạc miễn phí.Extension đã thêm lựa chọn 'Download Song' vào dropdown menu ở tên bài hát tiếp theo. Để tải bài hát về, bạn chọn bài và nghe nhạc từ thư viện nhạc của bạn. Ở tên bài hát tiếp theo có một hình tam giác nhỏ, nhấn vào đấy và chọn 'Download Song' khi đó Firefox sẽ hiển thị ra một thông báo.Cài extension Google Music Downloader cho Firefox tại đây.

Nguồn AddictivetipsOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i