Đem Aero Color Rotation trên Windows 8 vào Windows 7 với AeroRainbow

Một trong những tính năng được mong đợi nhất của Windows 8 là khả năng tự động thay đổi màu sắc giao diển của Aero Glass theo màu sắc của hình nền hiện tại. Có một số phần mềm đã mang tính năng này vào windows 7, và AeroRainbow là một trong số phần mềm đó.

Ứng dụng cho phép bạn thay đổi màu sắc theo nền hiện tại, theo cửa sổ đang hoạt động, hoặc là theo màu đã được xác định sẵn. AeroRainbow có ba lựa chọn trong phần thiết lập thông số. Chương trình chạy và nằm ở thanh hệ thống, bạn chọn vào 'Configuration' để có thể tùy chỉnh cấu hình.Ở hình bên dưới, bạn có thể thấy màu sắc của Windows 7 Aero glass tự động thay đổi theo màu sắc của hình nên.Tương tự khi bạn chọn 'use current window as color source', chương trình sẽ phát hiện ra màu mày nhiều nhất từ cửa số window và thay đổi màu cảu Aero glass theo màu đóTải chương trình tại đây.

Nguồn Addictivetips

Tham Khảo ThêmOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i