Bookmarklet và add-on dùng lưu trang web để đọc sau này

Pulse đã tung ra một bookmarklet và Chrome add-on cho phép người dùng tiết kiệm những câu chuyện họ đang đọc trên trang web để đọc sau này, cũng như ứng dụng Pulse cho iPhone, iPad, và các thiết bị Android.Việc tung ra các bookmarklet và add-on này đã đẩy Pulse vào cuộc cạnh tranh trực tiếp với các công cụ dùng để lưu trang khác,chẳng hạn như Instapaper và Read It Later, tất cả đều tự hào với những lợi thế khác nhau về tích hợp ứng dụng và khả năng tương thích của trình duyệt. Lợi thế lớn của Pulse là tương thích với các ứng dụng của Pulse.

Các công cụ của Pulse có một thiết kế thanh lịch, cho phép bạn đọc những gì bạn đã lưu mà không cần mở một tab riêng biệt.


Nguồn: mashable.comOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i