HTTPS và cách kích hoạt

Vấn đề bảo mật đang lây lan xa và rộng và luôn là vấn đề hàng đầu trong suy nghĩ của hầu hết tất cả mọi người. Các điều khoản như chống virus hoặc tường lửa không còn là từ ngữ xa lạ và không chỉ hiểu, mà còn được sử dụng bởi công chúng. Hầu hết mọi người cũng hiểu rằng thông tin nhạy cảm, chẳng hạn như số thẻ tín dụng hoặc các dữ liệu địa chỉ, nên được truyền bằng cách sử dụng một kết nối an toàn.
Tuy nhiên với sự nổi lên của các mạng xã hội, ngày càng nhiều thông tin riêng tư hơn được truyền thông qua các trang web mà không có bất kỳ lớp bảo mật nào. Mặc dù có thể tăng sự riêng tư của mình bằng cách làm một hồ sơ riêng tư, việc truyền tải dữ liệu sẽ vẫn không được mã hóa và do đó có thể bị chặn một cách dễ dàng. Trong đầu năm nay, Twitter và Facebook đã phản ứng trước việc đó và đã được cung cấp một kết nối an toàn tùy chọn, nghĩa là HTTPS.

HTTPs là gì?

HTTPs là HyperText Transfer Protocol Secure

HyperText cung cấp nội dung cho website mà không yêu cầu script hay plugin, text, table, hoặc images.HTTP là một giao thức mạng hướng dẫn việc chuyển giao dữ liệu giữa máy khách, ví dụ như một trình duyệt và một máy chủ, mà thường là một máy tính lưu trữ một trang web.

Kết nối an toàn là một sự kết hợp của hai giao thức: HTTP và SSL / TLS. Thứ hai là giao thức mật mã mã hóa kết nối mạng. Các chữ viết tắt này là Secure Sockets Layer và Transport Layer Security. Ngoài trình duyệt web, các giao thức này được sử dụng để mã hóa truyền dữ liệu trong email, fax trực tuyến, tin nhắn tức thời, và giọng nói-over-IP.

Gộp chung lại, HTTPS có nghĩa là thông tin liên lạc đồng bằng văn bản của một trang web được mã hóa để tăng cường an ninh.

Cách mở HTTPs?

HTTPS không phải là một cái gì đó bạn chỉ có thể bật một cách đơn giản. Nó là một dịch vụ được cung cấp bởi các trang web và chỉ có thể được kích hoạt khi được cung cấp. Tuy nhiên, đang có ngày càng nhiều các trang web cung cấp dịch vụ này. Thật không may, hầu hết không cung cấp HTTPS như một kết nối mặc định và thủ chuyển từ HTTP thành HTTPS là bất tiện và do đó dễ dàng bị lãng quên.Nếu bạn muốn dùng nó an toàn và luôn luôn sử dụng HTTPS, bất cứ khi nào nó có sẵn, bạn nên sử dụng extension của Firefox gọi là HTTPS everywhere. HTTPS everywhere là một sự hợp tác giữa các dự án Tor và Frontier Foundation điện tử. Nó gần đây đã được phát hành như là phiên bản 1.0 và đã chính thức rời khỏi giai đoạn beta. Nó chứa một danh sách hàng trăm các trang web hỗ trợ HTTPS.

Nếu bạn tìm thấy một trang web đã bị mất, bạn có thể tạo ra các quy tắc của riêng bạn và thêm nó bằng tay. Click vào liên kết tương ứng trong cửa sổ tùy chọn của phần mở rộng để tìm hiểu làm thế nào để viết bộ quy tắc của riêng bạn.Nếu bạn muốn thêm một trang web khác, bạn có thể loại bỏ các dấu kiểm màu xanh lá cây và ngăn chặn HTTPS Bất cứ nơi nào thực hiện một kết nối an toàn. Lưu ý rằng điều này không bỏ qua các giá trị mặc định của trang web riêng của mình, mà vẫn có thể ép buộc một kết nối an toàn cho các nhiệm vụ nhất định.

Một extension tương tự dành cho Chrome là HTTPS Options. Lưu ý hiện tại nó chỉ hỗ trợ Twitter và Facebook.

Nguồn: makeuseof.comOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i