Papers 2 và Papers cho iPad: kết hợp tuyệt vời để đọc tạp chí.

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Mỗi năm lại đến, mùa tựu trường lại về, mùa của sách vở bút viết. Nếu bạn là người yêu thích công nghệ, tại sao bạn không thử đổi mới cho năm học này với các thiết bị công nghệ cùng đến trường?

Quản lý

Papers 2 quản lý tài liệu tối đa trên Mac. Dọc theo các học viện và khác khu công nghiệp, Endnote đáp ứng hầu hết các yêu cầu. Và những app như Bookends, RefworksBibTex, cũng như những chương trình có khả năng cross-platform từ Mendeley, nhưng không phải tất cả trong số chúng, bao gồm các giới thiệu của Thomson Reuters, có thể so sánh với Papers 2 khi nó có thể quản lý hàng trăm file PDF, import, sắp xếp, đọc và tìm kiếm.

Papers 2 tạo ra một cơ sở dữ liệu để lưu trữ, lấy thông tin từ Pubmed và trực tiếp từ các repo như Science Direct, và kèm theo các file PDF. Nếu bạn có một file PDF, nhưng vẫn chưa biết import như thế nào? bạn chỉ cần kéo và thả vào chương trình. từ đó Papers 2 có thể scan file của bạn, nhưng nếu nó không thể tự động tìm thấy chỉ cần chỉ đường dẫn và bấm "Match" Việc đó sẽ giúp chương trình tìm thấy nơi bạn chọn đường dẫn. Bạn sẽ thấy tiêu đề, tác giả hoặc giới thiệu.

Ở khu vực sắp xếp, Papers 2 cho phép bạn tạo folder của bài viết gọi là "Collections" được tạo bằng tay hoặc dùng chức năng "Smart Collection" dựa trên một lệnh search tên tác giả, tiêu đề hay bất cứ thứ gì được lưu trữ trên metadata.

Nói về vấn đề lưu tác giả, Papers 2 có thể giữ tất cả những tác phẩm do chính bạn viết. Sau khi bạn import tất cả những tác phẩm tuyệt vời của mình bạn có thể kéo thả chúng vào một "smart collection" gọi là "My Papers" dưới phần "My Research". Nó giữ tất cả bài viết của bạn và cho phép bạn chia sẻ qua email, ngay lập tức tạo PDF, HTML, RTF hoặc Word.

Papers 2 cũng bao gồm các mạng xã hội gọi là Papers Livfe, cho phép bạn chia sẻ những gì bạn đang đọc, xem những tác phẩm nổi tiếng và chia sẻ đánh giá.

Tìm kiếm

Cũng như Mac, tìm kiếm cũng là một tính năng tuyệt vời và hữu dụng trong Papers 2. Nó cho phép bạn tìm kiếm chi tiết hơn tên tác giả, tiêu đề...

Trích dẫn

Quản lý và cho phép bạn đọc bài viết trên màn hình rất tuyệt vời, nhưng nếu bạn không thể trích dẫn thì làm sao để bạn viết tốt? Rất may, Papers 2 có thể cho lựa chọn trích dẫn.

Sử dụng

Thật tuyệt, Papers 2 có thể quản lý, tìm kiếm và import dễ dàng từ Mac. Nhưng quan trọng nhất chính là phiên bản dành cho iPad.

Paper gồm cả 2 phiên bản cho cả iPhone và iPad, bạn có thể đồng bộ thư viện từ các thiết bị bằng cả wifi hay trực tiếp từ máy.

Kết luận

Với Papers 2 trên Mac và Papers cho iPad, bạn thực sự sẽ hoàn toàn sắp xếp được công việc, đọc tài liệu và xem các lời chú giải mà không cần dùng đến giấy bút. Nếu bạn bắt đầu một năm học mới, hoặc muốn tìm kiếm chút gì đó mới mẻ thú vị trong việc học thì Papers 2 chắc chắn không thể bỏ qua. Nếu bạn là một người dùng Mac, bạn sẽ yêu thích nó.

Papers 2 dành cho Mac có giá 79$ và Papers dành cho iOS có giá 14$ từ App Store.

Nguồn: tuaw.comOur Sponsor

Build wedding website * Cách học từ vựng nhanh