1/3 dân số Hoa Kỳ mê điện thoại di động hơn sex!

Nghiên cứu cho thấy người Anh ở British đang ngày càng trở nên "nghiện" điện thoại di động: hơn 1/2 người trưởng thành và 2/3 "teen" cho biết họ đã từng sử dụng smartphone để kết nối bạn bè ở các mạng xã hội. Theo thống kê mới của chúng tôi, 1/3 người Mỹ thậm chí yêu thích điện thoại di động đến nỗi phát biểu rằng họ thà từ bỏ sex chứ nhất định không rời xa chiếc điện thoại của mình!

66% người được phỏng vấn trả lời rằng họ thường để điện thoại sát bên khi ngủ, 28% người dùng Iphone cho biết họ thà không có những "thứ quan trọng khác" còn hơn phải từ bỏ chiếc smartphone của mình.

Dựa theo thống kê của Telenav.

Nguồn: makeuseof.comOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i