Lắc điện thoại để chạy ứng dụng với AppShaker

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Nếu bạn muốn chạy một chương trình trên thiết bị Android mà không cần phải trở về màn hình homescreen hay danh sách app, AppShaker sẽ giúp bạn làm điều đó. Ứng dụng miễn phí này cho phép bạn chạy một ứng dụng được bạn chọn sẵn chỉ với việc lắc máy. AppShaker là một ứng dụng khá hữu ích cho những người thường xuyên sử dụng ứng dụng chụp màn hình.


AppShaker chạy ngầm trên thiết bị của bạn. Cầm thiết bị của bạn và lắc đủ mạnh chương trình được chọn sẽ được chạy. Bạn có thể không cho ứng dụng chạy ngầm nữa bằng cách nhấn menu > Settins > Enable AppShaer. Để giảm độ rung bạn cần thiết để khi lắc bạn có thể giảm trên thanh ‘Shake sensitivity’ từ màn hình setting ( Menu > Settings )
Bạn có thể tải ứng dụng miễn phí trên android market tại đây.

Nguồn Addictivetips

Tham Khảo ThêmOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i