Chương trình miễn phí chuyển file PDF mã hóa thành văn bản

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Nhiều tài liệu và báo cáo quan trọng được phát hành dưới dạng file PDF. Ví dụ như WFP (Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc) hay bất kỳ tổ chức phi chính phủ quốc tế nào. Khi phải nghiên cứu về một vấn đề gì đó, bạn không thể trích dẫn hoặc tham chiếu bất kỳ phần nào của văn bản vì việc trích dẫn văn bản từ các tập tin PDF là gần như không thể.

Khi đó, hãy dùng LotApps Free PDF To Text Converter. Đây là một chương trình portable dùng để chuyển đổi một hoặc nhiều tài liệu PDF vào một file văn bản đơn giản. Nếu có nhiều file PDF được chọn, Chương trình sẽ kết hợp các tài liệu để tạo ra một file văn bản duy nhất. Để chạy ứng dụng này, bạn không cần phải cài sẵn một chương trình đọc PDF trên máy tính. Với Free PDF To Text Converter, bạn thậm chí có thể trích xuất văn bản từ những file PDF có cài đặt mật khẩu bảo vệ hoặc đã được mã hóa.

Bấm nút "Load PDF File", chọn các file cần chuyển thành văn bản rồi bấm "Convert PDF to Text".

Khi quá trình hoàn tất, một cửa sổ Windows Explorer sẽ mở ra đúng thư mục chứa file văn bản vừa được tạo. Bạn có thể xem và chỉnh sửa file này bằng bất cứ chương trình đọc văn bản nào.

LotApps Free PDF To Text Converter hoạt động tốt trên Windows XP, Windows Vista và Windows 7.

Download LotApps Free PDF To Text Converter

Nguồn: AddictiveTipsOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i