Gửi kèm file dung lượng lớn trong Email

Từ dịch vụ mail tệ nhất đến tốt nhất, dung lượng file đính kèm trong email đều bị giới hạn. Gmail hỗ trợ file lên đến 25MB, tuy nhiên bạn cũng chỉ gửi được đến một địa chỉ Gmail khác do các dịch vụ email còn lại không hỗ trợ đến mức này. Với những hạn chế này và một hiện thực là dung lượng file ngày càng lớn lên, Kicksend sẽ là một giải pháp khả thi cho bạn.

Kicksend là một ứng dụng desktop chạy trên Windows và Mac, sử dụng dịch vụ web dựa trên nền tảng Adobe Air. Dịch vụ này hỗ trợ gửi file lên tới 150MB, nhưng ứng dụng desktop cho phép bạn gửi file với kích thước bất kỳ. Bạn có thể thêm contact hoặc import từ Gmail. Những file mà bạn đính kèm vào email sẽ được upload lên Kicksend và đường link sẽ được bỏ trong email để người nhận có thể download file về. Tất cả các file mà bạn upload sẽ tự động bị xóa sau hai tuần. Ứng dụng desktop chỉ cho phép bạn gửi hoặc download các file, để thêm contact bạn sẽ phải sử dụng giao diện web.

Bạn có thể tạo một tài khoản mới hoặc đăng nhập dịch vụ bằng account facebook. Download ứng dụng desktop và dùng tài khoản Kicksend để đăng nhập. Bạn chỉ việc kéo thả file vào, nhập địa chỉ người nhận, nội dung email và bấm Send Files.

File sẽ được tự động gửi khi quá trình upload hoàn tất, và bạn sẽ nhận được thông báo trên màn hình desktop. Ứng dụng sẽ đồng bộ contact của bạn nên chỉ cần gõ vài chữ đầu thì một danh sách tương ứng sẽ sổ ra.

Bạn có thể gửi nhiều file một lúc và người nhận sẽ nhận được email chứa link có thể download trong vòng 2 tuần.

Giao diện web của dịch vụ này cũng giống với ứng dụng desktop với thêm một chức năng là những file người khác gửi cho bạn bằng dịch vụ này sẽ xuất hiện trong mục inbox.

Để mời bạn bè hoặc thêm họ vào contact, bạn hãy bấm nút Add bên cạnh mục Friends trong menu bên trái. Bạn có thể mời bạn bè bằng cách nhập địa chỉ email của họ hoặc từ những thông tin lấy từ Facebook hay Twitter.

Vào trang chủ của Kicksend

Nguồn: AddictiveTipsOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i