Google bổ sung tính năng mới cho nút +1

Gây sóng gió cho hơn 1 triệu người dùng. Để mở rộng tính năng của nút này, Google đã thêm tính năng mới là khả năng kích hoạt người dùng trong circle và khả năng publish nội dung chỉnh sửa bằng cách dùng "+Snippets"

Nếu bạn thấy dòng "Share on Google +" trên một trang web, bạn có thể click và chọn một trong các vòng tròn của bạn để chia sẻ trang đó ngay lập tức, tương tự cách bạn chia sẽ link trong Twitter. Bạn cũng có thể thêm bình luận vào hộp chia sẻ trước khi click send.

Với những nội dung được cung cấp dùng nút +1, Google cũng đã bao gồm một chức năng khác là +Snippets để giúp publish những lời giới thiệu hoặc link đến hình ảnh. Chi tiết hơn về tính năng này được đăng tại Blog của Google 

Google cũng vừa thông báo rằng việc khám phá ra cách dùng nút +1 là một phần trong kết quả tìm kiếm giải thuật cho việc xếp hạng website. Theo tạp chí Wire thì "mục đích của việc xếp hạng là để cải tiến chất lượng tìm kiếm. Với nút +1 và những bản xếp hạng khác, chúng ta sẽ bắt đầu cẩn thận và biết cách tìm kiếm những gì có chất lượng liên quan."

Nguồn: makeuseof.com


Comment

#191
07/09/2011 - 14:42:12
1
#192
07/09/2011 - 14:42:17
2
#193
07/09/2011 - 14:42:22
3
#194
07/09/2011 - 14:42:27
4
#195
07/09/2011 - 14:42:32
5
#196
07/09/2011 - 14:42:37
6
#197
07/09/2011 - 14:42:42
7
#198
07/09/2011 - 14:42:47
8
#199
07/09/2011 - 14:42:52
9
#200
07/09/2011 - 14:42:57
10
#201
07/09/2011 - 14:43:02
1
#202
07/09/2011 - 14:43:07
1
#203
07/09/2011 - 14:43:16
1
#204
07/09/2011 - 14:43:21
1
#205
07/09/2011 - 14:43:24
1
#206
07/09/2011 - 14:43:28
1
#207
07/09/2011 - 14:43:32
1
#208
07/09/2011 - 19:33:48
hay quá

#481
10/11/2011 - 19:31:41
thic qua

Đăng nhập đế gửi comment


Our Sponsor

Build wedding website * Cách học từ vựng nhanh