[Ubuntu] Cách chia sẻ mạng wifi với một hệ thống không có card wifi

Đôi khi, bạn cần chia sẽ kết nối mạng wifi với một máy tính khác nhưng máy tính đó lại không có card wifi. Điều rắc rối ở đây là ta không thể kết nối máy tính không có wifi vào một mạng wifi được. Trong bài viết này, sẽ hướng dẫn bạn một cách để có thể chia sẻ kết nối mạng của bạn ở trong một hệ thống sử dụng Ubuntu có card wifi ( vd laptop ) đến một máy tính Ubuntu khác không có card wifi ( vd máy tính bàn )

Để bắt đầu, nhấn vào biểu tượng kết nối ở thanh hệ thống và chon Edit Connections.


Ở tab Wired, chọn Auto eth0 và nhấn vào edit.Trong tab IPv4 Settings, bạn chọn Share to other computers và nhấn apply. Chắc rằng máy tính có kết nối mạng wifi có thể sử dụng được đường truyền mang LAN.Bằng cách này ta có thể chia sẻ kết nối mạng từ một hệ thống có sử dụng card wifi đến một máy khác không có card wifi. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể làm cách khác đơn giản hơn là trang bị một card wifi cho máy tính không có để có thể kết nối vào mạng wireless hoặc chia sẻ kết nối không dây với một máy khác. Nhưng nếu vì một lý do nào đó mà bạn không thể sử dụng được card wifi ( hết cho cắm card, không có phần cứng ... ) thì bạn có thể sử dụng cách ở trên.

Nguồn Addictivetips

Tham Khảo ThêmOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i