Mở Windows Explorer tới vị trí mong muốn

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Khi bạn mở Windows Explorer trong win7, nó luôn dẫn bạn tới thư mục libraries của windows, trong đó giúp bạn có thể truy cập được đến các documents, pictures, video, music. Tuy nhiên, không phải lúc nào bạn cũng thích thú với nó. Thậm chí, bạn cũng chả bao giờ sử dụng các thư mục này. Do đó, hôm nay tôi sẽ giúp bạn mỗi lần vào Windows Explorer, nó sẽ tự động mở ra thư mục mà bạn mong muốn.

Cách đơn giản nhất là bạn tạo cho mình một shortcut của Windows Explorer, sau đó pin nó vào thanh taskbar của windows 7, hoặc cho nó vào start menu....

Sau đó, bạn click phải lên shortcut Windows Explorer mà bạn vừa pin nó vào taskbar, hoặc start menu, chọn properties.

Tại mục target, nó sẽ để đại loại là "%windir%\explorer.exe". Nhiệm vụ của bạn là thay đổi đường dẫn mặc định này.  Ví dụ bạn muốn đi thẳng vào ổ C:\, thì đường dẫn sẽ thành "%windir%\explorer.exe c:\".

Tuy nhiên, không phải lúc nào đường dẫn cũng dễ dàng hiển thị rõ ràng như vậy. Nếu bạn muốn sử dụng My Computer là mặc định, bạn sẽ sử dụng đường dẫn: "shell:MyComputerFolder". Nếu là My Documents, sử dụng "::{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}".

Nguồn: pcworld.com


Comment

#252
23/09/2011 - 16:37:10
hay ah nha.cám ơn bạn đã share

Đăng nhập đế gửi comment


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i