Người dùng Google Voice có thể export Text, Phone number..

Theo một tin mới từ Google, hiện tại hãng này đã cho phép người dùng sử dụng Google Voice bằng tài khoản của họ. Có vẻ như Google càng lúc càng muốn phô diễn sức mạnh của họ trên chiến trường công nghệ.

"Chúng tôi tin rằng các khách hàng của mình có thể xuất bất kỳ dữ liệu nào họ tạo ra hoặc nhập vào một trong các sản phẩn của chúng tôi." Kỹ sư của Google, Anthony Jawad đã cho biết.

"Việc này nghĩa là tất cả dữ liệu liên kết với tài khoản Google, từ lịch sử các cuộc gọi đến voicemail, các cuộc gọi được ghi âm, đều có thể download" Ông cho biết.

Cũng trong lần này, một tin mới cũng được thông báo là hiện một nhóm các kỹ sư cũng đang tập trung xây dựng sản phẩm để giúp việc xuất và nhập các dữ liệu vào và ra ngoài Google.

Tin thông báo được phát lần đầu vào tháng 7. Dịch vụ ra mắt với khả năng xuất dữ liệu từ Buzz, Contacts và Circles, Picasa Web Albums, và Google profile.

Nguồn: mashable.comOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i