Express Menu : mở nhanh các ứng dụng

Start Menu trong Windows 7 có tính năng Pin to Start để có thể truy cập nhanh đến các ứng dụng thường xuyên dùng, nhưng nếu bạn ghim quá nhiều lên thanh Start Menu của bạn thì sao ? Nếu bạn đang có một thanh menu có quá nhiều tác vụ và không có đủ không gian để có thể chưa thêm được nữa, hãy thử Express Menu. Nó là một công cụ hỗ trợ cho việc truy cập nhanh đến các ứng dụng mà không cần phải ghim nó lên taskbar hay là Start menu.

Express Menu hoạt động ở dưới thanh hệ thống, từ đây bạn có thể làm mới và hiển thị menu ứng dụng. Chương trình được chạy khi bạn nhấn vào tổ hợp phím nóng Win + Z, nó đọc những menu có mặt trong  C:\Program Files\Bullzip\Express Menu tất cả những gì bạn cần làm là mở folder Menu và đặt vào đó những ứng dụng hoặc những shortcut folder mà bạn muốn chèn vào menu.Sau khi xong, bạn nhấn chuột phải vào icon ở thanh hệ thống chọn Reload để làm mới lại danh sách menu.Chọn Show để hiện thị danh sách menu hoặc sử dụng phím tắt Win + Z


Express Menu hoạt động trên windows XP, windows Vista và windows 7.

Nguồn AddictivetipsOur Sponsor

Free wedding website * How to learn by heart