CSS3.0 Maker - Tự sinh code CSS tạo hiệu ứng cho trang web của bạn

CSS3.0 Maker là một công cụ tự động sinh code CSS cho các loại border, hiệu ứng đổ bóng text, đổ bóng khung, hiệu ứng nghiêng, co giãn hoặc xoay một đối tượng. Bạn có thể làm việc với nhiều file (mỗi file chứa một style khác nhau) bằng cách tạo ra nhiều file. Code sẽ được download dưới dạng file HTML và CSS được nhúng thẳng vào trang đó. Dịch vụ này còn cho bạn biết phiên bản Chrome, Firefox, IE, Safari và Opera nào sẽ dùng được những hiệu ứng này và cả những thiết bị di động được hỗ trợ.

Để tạo nhiều file, bạn phải đang ký một account miễn phí. Nếu không có account bạn vẫn có thể sử dụng được dịch vụ này. Lạ ở chỗ là khi không đăng nhập, trang web cho bạn thêm nhiều hiệu ứng hơn cả khi đăng nhập. Các hiệu ứng có thêm (khi bạn không đăng nhập) là Gradient, Animation và Transition. Nhưng khi không đăng nhập, bạn không thể gắn nhiều hiệu ứng cùng lúc.

Nếu bạn muốn gắn nhiều hiệu ứng cùng lúc, hãy đăng nhập và tạo một file mới. Bạn có thể tạo file mới bằng cách nhấn vào nút "New FIle" ở trang chủ hoặc vào mục "My Files" và nhấn "Edit". Từ giờ mọi thay đổi sẽ được lưu vào file này. Hãy quay lại trang chủ và bắt đầu tạo những hiệu ứng CSS.

Để chuyển qua lại giữa các hiệu ứng, hãy sử dụng menu xổ xuống trong tab "Home". Để đổi màu của một thành phần, hãy chọn RGBA. Để thêm border hoặc đổi kiểu border, hãy chọn "Border Radius". Bạn hãy tự khám phá tiếp những hiệu ứng còn lại nhé.

Khi bạn đã gắn hết những hiệu ứng mình cần, hãy bấm "Save" và "Download" để tải file về máy.

Vào trang CSS3.0 Maker

Nguồn: AddictiveTipsOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i