Synx - đồng bộ hóa videos, pictures và music trên android với máy tính

Gửi tới điện thoại
1 Thích 0 Không thích
Nhiều người dùng android vẫn thường làm một công việc hết sức mệt mỏi đó là tự mình di chuyển các file vào máy tính hoặc từ máy tính vào Android mà không biết cách nào để đẩy nhanh công việc này. Nay tôi xin giới thiệu với các bạn ứng dụng Synx, giúp bạn đồng bộ file giữa máy tính và android.Synx là một ứng dụng mã nguồn mở, dùng để đồng bộ Music, Videos, Movies, Pictures giữa thiết bị android của bạn với thư mục được bạn chỉ định trên máy tính. Lợi điểm của việc đồng bộ hóa này đó là khi có một sự thay đổi xảy ra ở một bên (android hoặc máy tính), thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái còn lại.

Yêu cầu của việc thiết lập Synx là bạn sẽ chỉ định đường dẫn tới Android trên máy tính, và thư mục được bạn chỉ định để đồng bộ với android. Sau khi thiết lập xong, gắn thẻ SD card vào và click nút SYNX rất lớn trước mặt để bắt đầu đồng bộ.

Tuy nhiên, điểm hạn chế của ứng dụng này là bạn phải chỉ định toàn bộ thư mục trên máy tính để chứa cả music, videos, movies, pictures trong khi bạn chỉ muốn đồng bộ một phần, chẳng hạn chỉ music và videos.

Bạn có thể download ứng dụng tại đây

Nguồn: addictivetips


Comment

#243
23/09/2011 - 02:06:27
TKS đã chia sẻ bài viết rất hay

Đăng nhập đế gửi comment


Our Sponsor

Free wedding website * How to learn by heart