Nhanh chóng loại bỏ khoảng trắng thừa trong Word

Nếu bạn là một người đã ngoài 40, bạn đã từng theo trường phái chừa ra 2 khoảng trắng sau mỗi đoạn văn bản cho dễ nhìn. Ngày nay chỉ có 1 trường phái duy nhất không thay đổi đó là 1 khoảng trắng sau mỗi đoạn văn bản. Việc thay đổi tập quán chắc hẳn là một việc khó khăn, do đó, tôi sẽ giúp bạn một cách nhanh chóng xóa 2 khoảng trắng thành 1 khoảng trắng duy nhất.

1. Sau khi bạn hoàn tất gõ văn bản xong. Chọn tất cả chữ bằng cách nhấn ctrl-A, hoặc phải chuột chọn select all.
2. Chạy chức năng Replace của Word bằng cách nhấn Ctrl-H


3. Tại mục "Find what:" bạn gõ vào đó 2 khoảng trắng
4. Tại mục "Replace with:" bạn gõ vào đó 1 khoảng trắng
5. Click vào nút Replace All.


Vâng, tất cả chỉ có thế, văn bản word của bạn đã trở thành một văn bản được định dạng tốt. Bạn có thể đem đi in, đem lên blog, diễn đàn... được rồi đấy.

Nếu bạn muốn quay về 2 khoảng trắng giữa các chữ, bạn có thể nhấn Ctrl-Z.

Nguồn: pcworld.comOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i