Facebook thử chức năng thông báo email mới

Bất kỳ ai yêu thích Facebook đều có thể cảm nhận được số lượng lớn các email phải nhận. Mỗi khi bạn comment một post hay chia sẻ gì đó bạn sẽ nhận được email thông báo từ mọi comment khác. Việc này có thể khiến inbox của bạn có rất nhiều email thông báo dẫn đến việc khó quản lý. Và vì thế, hiện tại Facebook đang thử giải pháp để quản lý và thông báo các email này.

Việc này mặc định sẽ được cài đặt là hoàn toàn tự động. Nhưng nếu người dùng không thích của thể thiết lập bằng tay. Có cảm giác như Facebook hơi áp đặt người dùng trong khi thử chức năng mới này mà không cần hỏi ý kiến người dùng. Nếu có một email thông báo muốn thử hay không trước khi cung cấp cho người dùng có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều.

Tuy nhiên đây vẫn là một ý tưởng hay, bởi vì bạn sẽ tránh được nhừng phiền toái khi hàng loạt email liên tục gửi đến bạn mà vẫn giữ được thông tin về post hay chia sẻ của bạn trên Facebook

Nguồn: makeuseof.comOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i